Menu

Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

1.Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ

Cấu tạo Máy điện đồng bộ gồm hai bộ phận chính là stato và rôto .

Phần tĩnh Stato của Máy phát điện đồng bộ gồm lõi thép stato hình trụ do các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong, ghép lại với nhau tạo thành các rãnh theo hướng trục. lõi thép được ép vào trong vỏ máy. Dây quấn làm bằng dây dẫn điện được bọc cách điện (dây điện từ) được đặt trong các rãnh của lõi thép.

Phần quay Rô to máy phát điện đồng bộ bao gồm lõi thép, cực từ và dây quấn kích từ. Dây quấn kích từ được cấp bởi nguồn điện Một chiều để tạo ra từ trường cho máy.

33274
2. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ.

Dòng điện kích từ (dòng điện không đổi) vào dây quấn kích từ sẽ tạo nên từ trường rôto fio

Khi quay rôto bằng động cơ sơ cấp, từ trường của rôto sẽ cắt dây quấn phần ứng stato và cảM ứng sức điện động xoay chiều hình sin có trị số hiệu dụng: E0=4,44fiW1kdqfio . Nếu rôto có p đôi cực, tần số fi của sức điện động: fi = pn/60

Dây quấn ba pha stato có đặt lệch nhau trong không gian Một góc 1200 điện, cho nên sức điện động các pha lệch nhau góc pha 1200

Trong dây quấn stato xuất hiện Một nguồn điện ba pha đối xứng

Khi dây quấn stato nối với tải, trong các dây quấn có dòng điện ba pha:

iA = IMax sinWt

iB = IMaxsin(Wt – 1200)

iC = IMaxsin(Wt – 2400)

Dòng điện ba pha được tạo ra giống như ở Máy điện không đồng bộ sẽ tạo nên từ trường quay, với tốc độ là n1 = 60fi/p (n = 60fi/p =n1), đúng bằng tốc độ quay n của rôto.

Related Posts